Aktuality / akce

25. let Domova sv. Zdislavy

Milí přátelé,

srdečně vás zveme na oslavu 25. výročí Domova sv. Zdislavy, a to v sobotu 18. května 2024. Ve 14.30 bude v kostele sv. Jakuba a Filipa v Předbořicích slavnostní mše svatá s otcem biskupem Mons. Ph.D. Vlastimilem Kročilem a s otcem opatem p. Th.Lic. PhDr. Danielem Petrem Janáčkem, Ph.D., O. Praem. Po mši svaté vás čeká malé pohoštění v Boscocentru a na přilehlé zahradě a vzájemné sdílení ve společenství.

Těšíme se na vás!