Aktuality / akce

O nás

Jsme spolkem provozujícím denní zařízení pro děti předškolního věku a volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé (kurzy, semináře, tábory a jiné kulturní a vzdělávací akce). Fungujeme od našeho založení v roce 1999. Naším posláním je vytvářet, rozvíjet, podporovat a pořádat veřejně prospěšnou, kulturní a vzdělávací činnost, s důrazem na duchovní a morální rozvoj života rodiny a tím i celé demokratické společnosti. Mezi naše hlavní cíle patří zejména:

  • podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, zejména pak jejich mravních a sociálních schopností, 
  • seznamovat veřejnost různorodými formami s křesťanskými hodnotami a životními postoji a představovat křesťanství jako moderní životní orientaci, 
  • osvětové prohlubování znalostí dětí, mládeže a dospělých, 
  • rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy, 
  • nabídkou aktivního využití volného času působit proti sociálně-patologickým a jiným společenským problémům,
  • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, 
  • vytvářet takové prostředí, aby se rodiny mohly vzájemně setkávat, ale také si pomáhat a dostávat takovou podporu, jakou samy považují za užitečnou, 
  • zajišťovat přístup k činnostem realizovaným spolkem i dětem, mládeži a dospělým ze sociálně znevýhodněných skupin.

Seznam našich aktivit naleznete na stránce naše aktivity.

Více se můžete dozvědět v krátkém dokumentárním filmu, který byl natočen k příležitosti oslav 20 let našeho provozu.