Aktuality / akce

Jak pomoci

Bankovní spojení: 162188931/0300


Podporují nás:

Biskupství českobudějovické

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně

Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou

Obec Kovářov

Další sponzoři a dárci:

Obec Petrovice

Obec Klučenice

A mnoho malých i velkých dárců z řad jednotlivců - soukromých osob, firem i institucí, kteří nechtějí být jmenováni. Všem velmi děkujeme! 

V roce 2015, 2016, 2017, 2020 a 2021 jsme získali dotaci od Jihočeského kraje v rámci dotačního programu "Podpora práce s dětmi a mládeží" a v roce 2018 v rámci dotačnímu titulu "Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci koncepce MŠMT".

V roce 2022 jsme naše předškolní zařízení transformovali na dětskou skupinu. TRANSFORMACE ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI NA DĚTSKOU SKUPINU SV. ZDISLAVY BYLA PODPOŘENA Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST.


Jsme nezisková organizace a z toho plyne, že veškerou naši činnost včetně finančně nejnáročnějšího provozu denního zařízení pro předškolní děti můžeme realizovat jen díky neúnavné dobrovolné práci členů spolku a stále podpoře všech laskavých lidí a organizací, které nám pomáhají. Všem velmi děkujeme!
Chcete nám také pomoci?

Pokud i vy budete chtít podpořit naši činnost, odměnou vám bude dobrý pocit, že jste udělali správnou věc. Míra i způsob podpory je zcela na vás. Vítáme jakoukoliv pomoc, i malý dar může pomoci!

Můžete si zvolit jeden z následujících způsobů, případně jejich kombinaci:

  1. Jednorázový finanční dar 
  2. Pravidelná finanční podpora
  3. Materiální podpora – neodmítneme poskytnutí např. některé/některých z následujících věcí:
  • kreslící a výtvarné potřeby, pastelky, tužky, fixy, ořezávátka, barvy (vodovky, tempery, barvy na sklo…), papíry, papírové čtvrtky, bloky atd.
  • hračky, didaktické a cvičební pomůcky: nejlépe dřevěné skládačky, stavebnice, puzzle, dětské trampolíny do interiéru, míče atd.
  • potraviny
  • nádobí všeho druhu  (i plastové)
  • nábytek do interiéru i exteriéru
  • potřeby pro zahradu, nářadí

Pokud nás chcete jakýmkoliv způsobem podpořit, kontaktujte nás zde. Děkujeme!