Aktuality / akce

Tábor pro starší děti 7. 8. – 13. 8. 2016

Celkem se zúčastnilo 24 dětí a 10 dospělých. Tohoto tábora se zúčastnil otec Jaroslav Sojka. Téma bylo stejné jako u mladších dětí, i zde měl Jozue na sobě dobové šaty a uváděl nás každý den  do myšlenek  tábora, jak projít vším tím, čím prošel izraelský národ, než došel do zaslíbené země. Jozue dostal po Mojžíšovi, který vyvedl Izraelity z Egypta, úkol dovést izraelský národ přes Jordán do zaslíbené země.

Děti byly rozděleny do 4 družstev. Vymyslely si název družstva, pokřik a namalovaly vlajku. V pondělí musely zdolat útok faraonova vojska, v úterý prožily těžkosti v poušti, odpoledne si vyráběly mýdlo. A večer mohly předvést nejrůznější svoje vlohy, nadání v programu nazvaném „Večer umění“. Ve středu byl výlet na Orlík, jeli jsme tam a zpět parníkem a na zpáteční cestě jsme se  vykoupali v Orlické přehradě. Ve čtvrtek probíhalo „Vyslání zvědů“, v lese na Jalovčí byly připraveny lanové aktivity, odpoledne se  malovaly hrnky a večer každý tým vytvářel svoji  archu úmluvy. Poté  následoval  táborák a po něm noční hra. V pátek nás čekal  přechod přes Jordán a po něm dobytí Jericha – Jozue 6, 6-20. V sobotu jsme  tábor ukončili poděkovací mší sv. a pak se děti radostně a nadšeně rozjely do svých domovů:-).

Fotky si můžete prohlédnout zde.