Aktuality / akce

Tábor pro mladší děti 31. 7. – 6. 8. 2016

Dětí bylo 27 a dospělých 9 a také se nám podařilo získat kněze, otce Karla Janů, který s námi strávil 4 dny. Děti vytvořily 4 družstva, každé družstvo mělo svého animátora. Hlavním hrdinou byl Jozue a naše putování do zaslíbené země. Jozue se nám představil a seznámil děti s tím, co je čeká celý týden. Pak jsme měli pověšené po zahradě seznamovací balónkykteré jsme si předem nafoukli a které na sobě nesly jména všech dětí, účastníci si museli najít  balónek se svým jménem a špendlíkem ho prasknout.

Následovaly další seznamovací hry, večeře, vymýšlení pokřiku a názvu týmu. Každý den si děti večer vyplňovaly svůj táborový deník. V dalších dnech  jsme měli dopolední a odpolední program, týkající se tématu tábora Jozue a cesta do zaslíbené země.

V úterý si děti mohly  vyrobit  mýdlo různých barev a vůní. Ve středu byl celodenní výlet na zámek Orlík, na který jsme jeli parníkem. Ve čtvrtek měly děti možnost v rámci tématu dne Vyslání zvědů do Jerich plout na loďce Pálavě po rybníku Dluhoš. V pátek pršelo, hradby Jericha jsme proto  postavili v kostele a v těchto hradbách byl ukrytý poklad, vítězná odměna pro každé družstvo.

Večerní diskotéka s nealko barem, barevnými světly a moderní hudbou uzavřela naše táborové putování. V sobotu se děti sbalily a rodiče si je šťastné a plné zážitků odvezli domů:-)

Fotky z tábora si můžete prohlédnout zde a zde.