Aktuality / akce

SoŠko na téma skutky milosrdenství

V sobotu 25. listopadu proběhlo již druhé SoŠko v tomto školním roce. 35 dětí od 6 do 12 let zde prožilo nejen společenství se sebou navzájem ale také s Bohem. Tématem byly skutky milosrdenství.

Děti si povídaly o tom, co to skutky milosrdenství jsou, jak je můžeme cítit a vykonávat ve svém životě. Zamýšlely se nad textem z Bible – Mt 25, 31-46, ve kterém mimo jiné čteme: „Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.“  A právě tyto projevy křesťanské lásky k bližnímu si vyzkoušely na vlastní kůži. Následovala totiž hra, při níž plnily aktivity, které tyto skutky symbolizovaly. Stavění stanu, krmení se dlouhou lžící, ošetřování zraněných a nemocných. Také oblékaly druhé, pily dlouhými brčky a zažily jaké to je být sám ve vězení.

Celé setkání bylo zakončeno mší svatou. Tu odsloužil novokněz P. David Mikluš, kterému chceme touto cestou také poděkovat za jeho čas a slova.

Program připravili a vedli sestry, Dáda, Standa, Bětka a Vojta Frýdlovi. Děkujeme za čas a energii, kterou dětem věnujete.

Fotografie naleznete v galerii.

Také připojujeme pozvání na poslední SoŠko tohoto roku. Proběhne v sobotu 16. prosince od 13:00 v Domově sv. Zdislavy. Mottem setkání bude pátý verš z první kapitoly Janova evangelia: „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“
Tak přijďte, těší se na vás sestry, Dáda a Standa, Bětka a Vojta Frýdlovi.