Aktuality / akce

PF 2022

Milí přátelé, přejeme Vám požehnané Vánoce a radost, zdraví a Boží požehnání v novém roce 2022.
Vaše Rodina Předbořice