Aktuality / akce

PF 2020

Milí přátelé,
letošní rok jsme společně oslavili 20 let provozu Domova sv. Zdislavy, a proto při pohledu zpět můžeme říci, že je neuvěřitelné vidět, co všechno se nám povedlo vytvořit a vybudovat. Jaké překážky jsme museli překonat, kolik věcí a času tomu obětovat... Přesto přese všechno ale musíme říci, že nám to dělá radost. Vidíme, že je to dílo Boží, požehnané, dílo, které má smysl!
Víme, že bez Vaší pomoci bychom to nezvládli. Ať už jde o podporu, která se projevuje formou (finančních) darů, modliteb či Vaší práce. Díky za to! Díky za Vás.
Z celého srdce Vám do nového roku 2020 přejeme jen to dobré, mnoho zdraví, lásky, pohody a Božího požehnání. Přejeme Vám, abyste i vy ve svém životě pocítili, že jste Boží dílo.
Děkujeme, že jste tu s námi a pro nás!
A my se budeme ještě více snažit být tu v tomto roce 2020 pro Vás!

Vaše Rodina Předbořice