Aktuality / akce

PF 2019

Milí přátelé,
rok 2018 byl pro nás v mnohém náročný. Pokud se ale podíváme zpět, vidíme, že to stálo za to, že jsme společně s Vámi odvedli kus práce, která je vidět. Děkujeme tak za Vaši přízeň, za Vaši podporu, která se projevuje formou (finančních) darů, modliteb či Vaší práce... Neboť jak říká sv. Terezie z Lisieux: "Nic není malé, co se koná z lásky a pro lásku."
Rádi bychom Vám tedy popřáli do tohoto nového roku jen to dobré, hodně zdraví a božího požehnání. 
A protože v roce 2019 vykročíme do dalších 20 let provozu Domova sv. Zdislavy, věříme, že nám i nadále svou přízeň zachováte a půjdete s námi.
Vaše Rodina Předbořice