Aktuality / akce

Oslavili jsme 20 let

Přestože se to zdá jako včera, 19. ledna 2019 jsme oslavili 20 let provozu Domova sv. Zdislavy.
V roce 1999 přišel Jan Pecka s myšlenkou křesťanské mateřské školky, ve které by vyučovaly řádové sestry. Oslovil místního faráře P. Quirína Jána Barníka, s kterým se dal do společného díla. A po 20 letech? Je to takové, jaké to je.

Společná oslava začala ve 12:00 slavnostním obědem pro zakladatele, sponzory a nejbližší podporovatele Domova sv. Zdislavy. Ve 14:00 jsme se přesunuli do kostela sv. Filipa a Jakuba, kde jsme mší svatou, jejímž celebrantem byl Mons. Vlastimil Kročil, děkovali za vše, co jsme za těchto 20 let společným dílem vybudovali, co krásného i těžkého jsme prožili a prosili za Boží požehnání a mnoho sil do dalších let. Mons. Vlastimil Kročil v homilii připomněl a zdůraznil nejen význam rodiny v životě jedince, ale také instituci vzdělávání.

Po mši svaté proběhlo promítání krátkého dokumentu, který představil historii a chod Domova sv. Zdislavy a další aktivity pořádané spolkem Rodina Předbořice. Následovalo společné posezení, povídání, vzpomínání a také sraz všech absolventů Domova sv. Zdislavy. Ti nejstarší přišli dokonce už se svými potomky. A dort? Ten také nechyběl. Slavnostně jen nakrojil biskup Vlastimil Kročil se strahovským opatem Danielem Petrem Janáčkem.

Na závěr pár slov Vám. Děkujeme za Vaši přízeň a podporu, která je opravdu vidět a cítit. Díky Vaší práci, Vašim (finančním) darům a modlitbám za sebou máme krásných dvacet let. Dvacet let, během kterých se podařilo vybudovat něco krásného a do jisté míry jedinečného. Velký dík každému, kdo se jakýmkoli způsobem podílel na tomto díle. Bez Vás by to opravdu nebylo takové, jaké to je. Děkujeme! Věříme, že ve své přízni vytrváte a společně prožijeme (alespoň) dalších 20 let!
Pán Bůh zaplať!

Fotografie nalezneze zde.

Krátký film o nás, který byl natočen právě k příležitosti 20 let provozu Domova sv. Zdislavy, naleznete zde.