Aktuality / akce

O životě Dona Bosca aneb jaké bylo SoŠko?

Kdo to byl Don Bosco? To a mnohé další jsme se dozvěděli v sobotu 12. října v Domově sv. Zdislavy. 
Proběhlo zde totiž SoŠko pro děti od 5 do 10 let. 

Tématem sobotního odpoledne byl život a činnost Dona Bosca, italského kněze, světce, vychovatele a zakladatele Salesiánů Dona Bosca.
(I nás se tento světec velice dotýká, neboť jsme se rozhodli po něm pojmenovat naše Bosco Centrum.)
Společně jsme hráli hry, tvořili a sestra Jana - salesiánka - nám pověděla něco o sobě. Vyprávěla o tom, proč se rozhodla zasvětit svůj život
Pánu Bohu, ale i o práci salesiánů a salesiánek. Co je hlavní náplní jejich činnosti, v jakých zemích působí a jak následují odkaz Dona Bosca.

Za příjemné odpoledne plné zábavy jsme poděkovali společnou mší svatou, kterou celebroval P. Jan Böhm.


Fotografie naleznete v naší galerii.