Aktuality / akce

Nové dětské hřiště

Vážení dárci, milí přátelé,

v listopadu a v prosinci probíhala ve spolupráci s Nadačním fondem sester františkánek - Aby dobro mohlo růst sbírka na nové dětské hřiště na platformě donio.cz. Během 60 dnů přispělo celkem 26 dárců a podařilo se tak vybrat neuvěřitelných 65 400 Kč. 

Jménem spolku Rodina Předbořice a především jménem našich malých školkáčků bychom Vám, milí dárci, chtěli ze srdce poděkovat za Vaši štědrost, podporu a finanční dary, které jste nám věnovali. Velmi si toho vážíme a jsme opravdu vděční za Vaše příspěvky. Také děkujeme Nadačnímu fondu sester františkánek - Aby dobro mohlo růst a jeho představitelům, kteří nás do organizovaného světa pomoci přivedli a rozšířili náš svět o mnoho.

"Byla jsem při vývoji sbírky zcela dojatá, kolik lidí ochotných pomoci se mezi námi našlo. Zároveň podle rčení "kdo rychle dává - dvakrát dává" bylo sledování dvouměsíčního časového limitu přímo akčním zážitkem." – sestra Anna za spolek Rodina Předbořice.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity? Získané prostředky budou využity na nákup dětského hřiště se skluzavkou, lezeckou stěnou, lany, tunely a hrazdami pro děti. Díky vaší štědrosti bylo vybráno více peněz, proto rozšíříme náklady o doskokovou plochu. O průběhu stavby a především o tom, jak si děti nové hřiště užívají, Vás budeme informovat.

Ještě jednou VELKÉ DÍKY!

Vaše Rodina Předbořice